Fagtermer - søk etter fagtermer og oversettelse av faguttrykk

Snorre (Standard.no)

Database som har samlet fagtermer fra forskjellige områder som for eksempel akustikk og støy, alternative drivstoff, brannsikkerhet, byggevarer, elektro, fiskeri og havbruk, helse, klima, lekeplassutstyr, mat, medisinsk utstyr, miljøterminologi, samfunnssikkerhet, sveising, trafikksikkerhet, transport, universell utforming og mange flere.

Du finner definisjoner på engelsk og norsk, noen ganger oversettelser.

→ Søk i Snorre her

Språkrådets termwiki

Språkrådet har utarbeidet en fagtermoversikt for områdene astronomi, bibliotekfag, biologi, celle- og molekylærbiologi, data, kjemi, kjønnsforskning, klima, lingvistikk, personvern, vegtrafikk.

→ Søk i Språkrådets termwiki her

Termportalen

Termportalen ved Universitetet i Bergen

→ Søk i termportalen ved Universitetet i Bergen

Electropedia

→ Søk i Electropedia her

 

 

 

 

 

 

Tilbake til toppen av siden.