Fotnote, fotnotetegn og henvisninger

Sitat: En bok uten fotnoter er som en harpe uten strenger

Fotnoter består av et fotnotetegn og selve fotnoten. Det er vanlig å skille mellom fotnoter (nederst på siden) og noter (som fellesbetegnelse for fotnoter, margnoter og sluttnoter).

Fotnote: Kvinnebrystets kulturhistorie
Eksempel på fotnotetegn (faksimile fra Kvinnebryst – en kulturhistorie).

I vanlig språkbruk er «fotnote» ordet som brukes for alle slike anmerkninger utenfor selve teksten. Fotnotetegnet kan være et tall eller et tegn (*). Det plasseres uten mellomrom etter det ordet eller den setningen som fotnoten hører til.

Selve fotnoten plasseres enten nederst på siden, bakerst i teksten eller i margen.

 

Termen fotnote blir som oftest forbeholdt anmerkninger som er plassert nederst på siden (derav fot).

Termen note dekker fotnote, sluttnote (bakerst i boken/dokumentet) og margnote, men note er en term som sier lite. Mange tenker først og fremst på musikknoter når de hører ordet.

Fotnotetegn kalles også henvisningstegn, notetegn og notereferanseindikator.

Noter samlet til slutt i boken eller dokumentet kalles ofte for noteapparat.

Fotnote: fotnotetegnet etter et ord eller uttrykk

  • OSL1 har store problemer om dagen på grunn av tåke.

Fotnote 1 hører til OSL.

  • Folk bruker uttrykket «piller og piller, fru Blom»2 selv om de ikke vet hvor det stammer fra.

Fotnote 2 hører til uttrykket «piller og piller, fru Blom». Du kan lese om fru Blom på Svanesang.no.

  • OSL har store problemer om dagen på grunn av tåke3.

Fotnote 3 hører til ordet tåke.

 

Fotnote: fotnotetegnet etter en setning

  • Orddeling er stavelsesdeling.4
  • Hvi skrider menneskeheden saa langsomt frem?5

Fotnotetegnet står etter avslutningstegnet (punktum, utropstegn, spørsmålstegn) når fotnoten gjelder hele setningen. Det skal ikke være mellomrom før fotnotetegnet.

 

Les mer om hvordan du setter inn fotnoter i Word eller i HTML-dokumenter.

 

Relevante artikler:
Mellomrom
Hurtigtaster i Word (lenke til Word-tips.no)