Forkortelser: V

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å

Merk at oversikten også inneholder forkortelser som ikke er normert.

 

 • v. vei(en): se egen artikkel om adresser
 • v/ ved (Språkrådet v/Lomheim)
 • vedk. vedkommende
 • vedr. vedrørende
 • VFF Verdipapirfondenes Forening
 • vg. videregående
 • vgs. videregående skole
 • vha. ved hjelp av
 • vit.ass. vitenskapelig assistent
 • vn., se v.
 • vol. volum
 • VPFL verdipapirfondloven
 • VPS Verdipapirsentralen
 • vs. versus (mot)
 • vsa. ved siden av