Forkortelser: D

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å

Merk at oversikten også inneholder forkortelser som ikke er normert.

 

 • daa dekar
 • dB desibel
 • DBE Dame Commander of the British Empire. Les mer på Wikipedia.
 • DCC Dynamic Currency Conversion
 • d.d. dags dato
 • dd didot point (typografi)
 • DDD definert døgndose, gjennomsnittsverdi som indikerer normert inntak av et gitt legemiddel over et døgn
 • d.e. den eldre
 • Dep departement (i adresser)
 • dept. departement
 • DIEAP deep inferior epigastric artery perforator. DIEAP er navnet på en blodåre som går til en del av huden på magen. Brystrekonstruksjon med DIEAP-lapp er en av de vanligste rekonstruksjonsmetodene for bryst. DIEAP-lapp er en fri lapp med hud og underhudsfett fra magen.
 • div. diverse
 • DKK danske kroner (det internasjonale valutakodesystemet)
 • dl desiliter (ikke punktum ved forkortelser for mål og vekt)
 • d.m. denne måned
 • DM el. dmk tyske mark
 • DM direkte markedsføring
 • dpi dots per inch
 • dr.philos. (ikke mellomrom i forkortelser av flerordsuttrykk med punktumer)
 • DS dampskip (uten skråstrek; merk også at DS skal stå utenfor det anførte skipsnavnet: DS «Mauretania»)
 • DSL digital subscriber line
 • DUO Digitale utgivelser ved UiO (vanlig forkortelse ved Universitetet i Oslo)
 • dvs. det vil si
 • DVD el. dvd digital versatile (eller video) disc
 • d.y. den yngre