Mellomrom

Etter tegn som avslutter en setning skal det alltid bare være ett mellomrom. Det skal aldri være mellomrom før de store skilletegnene (punktum, spørsmålstegn og utropstegn). Det skal heller aldri være to mellomrom etter hverandre. Ikke bruk mellomrom for å bestemme avstand mellom kolonner; bruk tabulatortasten eller tabell.

hardt mellomrom

Store tall grupperes i tre og tre siffer

 • 10 000
 • 154 000
 • 1 593 244
 • 59 999,90

Dersom du bruker hardt mellomrom, unngår du at tallet deles ved slutten av linjen (se eksempel til høyre).

Tall på fire siffer kan du også skrive uten mellomrom

 • 9 300 eller 9300

Mellomrom i telefonnummer – telefonnummer grupperes slik:

Reglene for bruk av mellomrom i telefonnummer er fastsatt av Post- og teletilsynet.
Bruk hardt mellomrom!

I for eksempel Word setter man inn hardt mellomrom ved hjelp av hurtigtasten Ctrl+Skift+mellomrom. HTML-kode for hardt mellomrom er   Hvis du vil sjekke om du har satt inn et hardt mellomrom, slår du på visning av skjulte tegn. Med skjulte tegn slått på ser det harde mellomrommet ut som en liten sirkel. Pass på at du ikke kommer til å sette inn et vanlig mellomrom i tillegg!

 

hardt mellomrom

Mellomrom (hardt) foran forkortelser for mål, vekt, grad, prosenttegn, mynt, posisjon o.l.

 • 10 km
 • 84 kg
 • 136 hk
 • 96 %
 • 12 °C (men 12°)
 • £ 17

Se for øvrig artikkel om forkortelser.

 

Det skal være (hardt) mellomrom foran og etter plusstegn, minustegn, divisjonstegn, multiplikasjonstegn og likhetstegn

 • 5 + 10 = 15
 • 15 – 5 = 10
 • 15 : 3 = 5
 • 5 · 3 = 15 (eller: 5 × 3 = 15. Se siden med spesialtegn.)

 

Det skal være mellomrom i gatenavn som slutter på «gate»

 • Rosenkrantz’ gate.

Se egen artikkel om adresser. Merk apostrofen! Gå til egen artikkel om bruk av apostrof og les om genitivsord som slutter på s, z og x.

 

Tilbake til toppen av siden.

 

Merk følgende skrivemåter:

 • A4
 • E6
 • E18
 • NRK1
 • NRK2
 • NRK P2 (osv.)
 • NRK Fjernsynet
 • NRK Radio
 • P1
 • P2
 • P3
 • TV1000
 • TV 2
 • TV3

 

Ikke mellomrom mellom initialer eller mellom initial og forkortelser av navn (men mellomrom før etternavnet!):

 • J.S. Bach
 • J.K. Rowling
 • W.A. Mozart
 • B.B. King
 • A.Chr. Bang
 • J.Chr. Amundsen

 

Ikke mellomrom ved forkortelser av flerordsuttrykk

 • adm.dir.
 • bl.a.
 • cand.mag.
 • dr.philos.
 • f.eks.

Se egen artikkel om forkortelser.

 

Ikke mellomrom før henvisningstallet eller -tegnet i fotnoter

 • Damiens* var den 2. mars 1757 blitt dømt til å […]
 • «Omsider ble han sønderrevet», forteller Gazette d’Amsterdam.

Du kan lese mer på siden om fotnoter.

Les om rekkefølgen av tegn her!

 

Om mellomrom før og etter ellipse (tre prikker, utelatelsestegnet), se egen artikkel.

Om bruk av to mellomrom mellom postnummer og poststed: Tidligere var det en regel som sa at man skulle bruke to mellomrom mellom postnummer og poststed. Denne regelen er fjernet fra Postens retningslinjer om adressering. To mellomrom var anbefalt for å lette sorteringen, og tydeleg skille postnummer og poststed.

Hardt mellomrom

I for eksempel Word setter man inn hardt mellomrom ved hjelp av hurtigtasten Ctrl+Skift+mellomrom. HTML-kode for hardt mellomrom er   Hvis du vil sjekke om du har satt inn et hardt mellomrom, slår du på visning av skjulte tegn. Med skjulte tegn slått på ser det harde mellomrommet ut som en liten sirkel. Pass på at du ikke kommer til å sette inn et vanlig mellomrom i tillegg!

 

Tilbake til toppen av siden.

 

Mellomrom mellom ord

I dag tar vi mellomrom mellom ord (og riktig orddeling) som en selvfølge, men slik har det ikke alltid vært. Eksempelet ovenfor er et romersk gravminne fra Trier i Tyskland. Det ble laget på 300-tallet e.Kr.