Forkortelser: S

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å

Merk at oversikten også inneholder forkortelser som ikke er normert.

 

 • s int. symbol for sekund, i allmennspråk: sek
 • s. side
 • SAPUiO Personal- og lønnssystem ved Universitetet i Oslo)
 • SD Samferdselsdepartementet
 • s.d. se denne/dette/disse
 • SDR Special Drawing Rights
 • sek, se s
 • SEK svenske kroner (det internasjonale valutakodesystemet)
 • SEM search engine marketing
 • sen. el. sr. senior
 • SEO search engine optimization (søkemotoroptimalisering/søkemotor­optimaliserer): optimalisering av websider slik at de kommer høyt i søkemotorer. Omtrent 70–80 prosent av alle besøkende på Korrekturavdelingen.no kommer etter søk i søkemotorer, først og fremst Google. Nedenfor ser du en illustrasjon som viser utviklingen for Korrekturavdelingen.no.
  SEO Korrekturavdelingen
 • sep. september
 • SERP Search Engine Result Page (søkeresultatside når man søker etter noe i en søkemotor, ved nettstedsøk internt på et nettsted eller i en ekstern søkemotor, som for eksempel Google)
 • sfz sforzando/sforzato (kort, sterk aksent)
 • SGD singaporedollar (det internasjonale valutakodesystemet)
 • sic slik står det virkelig
 • SiO Studentsamskipnaden i Oslo
 • siviling. sivilingeniør
 • skr svenske kroner
 • SLAP forkortelse for superior labrum anterior to posterior (øvre leddleppe foran og bak) og indikerer en skadetype hvor øvre del av leddleppen i skulderen med feste for bicepssenen er løs (kan være resultat av en skade).
 • SMAS Superficial muscular aponeurotic system
 • SMB små og mellomstore bedrifter
 • SMK Statsministerens kontor
 • SMS Short Message Service (tekstmelding på mobil)
 • sms. sammensetning
 • Sp (slik, uten punktum, forkorter Senterpartiet partinavnet selv)
 • sp scaled point (typografi)
 • spm. spørsmål
 • sr. el. sen. senior
 • SS steamship (merk at SS skal stå utenfor det anførte skipsnavnet: SS «Norway»)
 • SSB Statistisk sentralbyrå (merk liten s i sentralbyrå)
 • sst. samme sted
 • st. stasjon
 • STAMI el. Stami Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • stip. stipendiat
 • stk. stykk(er)
 • st.meld. stortingsmelding
 • st.prp. stortingsproposisjon
 • stud. student
 • Stuka (fra Sturzkampfflugzeug), tysk bombefly fra annen verdenskrig
 • s.u. svar utbes
 • SUV Sport Utility Vehicle (sports- og nyttekjøretøy)
 • SV Sosialistisk Venstreparti
 • SV Det samfunnsvitenskapelige fakultet (ved f.eks. Universitetet i Oslo)
 • sv. svensk
 • SWIFT The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT/BIC-koden angir hvilket land og bank betalingen skal sendes til.)
 • sø. søndag
 • s.å. samme år
 • såk. såkalt(e)