Utropstegn

Hvis semikolon tilhører tegnenes overklasse, tilhører utropstegnet den møkkete arbeiderklassen. Det blir sett ned på fordi det ofte brukes ved følelsesutbrudd. De fleste fraråder å bruke tegnet i vanlig sakprosa. I skjønnlitteraturen og i mer uformelle sammenhenger (blogg, e-post, brev, postkort, dagbok osv.) er det større rom for å bruke utropstegn.

utropstegn

Hopp rett til: imperativernøytrale bydesetningerutrophilsen/henvendelse overraskende opplysningretorisk spørsmålannen bruk

 

Utropstegn ved imperativer (bydende setninger): oppfordringer og ordrer

 • Tenk positivt!
 • Dra hjem!
 • Vokt Dem for hunden!
 • Ta av deg klærne!

Når man bruker utropstegn ved imperativer, markerer det at det ligger et ekstra lag med følelser under utsagnet.

Dersom liknende setninger står uten utropstegn, blir de mer følelsesmessig nøytrale. Når en lege ber pasienten om å ta av seg klærne, er det forhåpentligvis mer nøytralt enn hvis en jente ber kjæresten sin gjøre det.

Ved andre nøytrale bydesetninger er det naturlig å sløyfe utropstegnet. Dette gjelder for eksempel ved instruksjoner, anvisninger, brukerveiledninger etc.

 • Fyll ut skjemaet.
 • Vennligst benytt fortauet på den andre siden av gaten.
 • Les veiledningen før du kontakter oss.
 • Følg hovedveien til du ser en bensinstasjon.

 

Utropstegn ved utrop som uttrykker overraskelse, smerte, forargelse, aggresjon, takk, gratulasjon etc.

 • Hei!
 • Au!
 • Fy flate!
 • Himmel og hav!
 • Helvete!
 • Din premieidiot!
 • Jeg er forrådt!
 • Tusen takk!
 • Gratulerer med dagen!

 

Tilbake til toppen av siden.

 

Utropstegn ved spesielt sterk hilsen eller henvendelse

 • Hei på deg!
 • Hei, kamerat!
 • Mine damer og herrer!
 • Kjære landsmenn!
 • Kjære kollegaer!
 • God dag!

I brev er det sjelden nødvendig å bruke utropstegn etter innledningshilsenen («Kjære Eva»). Det er heller ikke vanlig å bruke komma etter navnet (etter «Kjære» skal det ikke være komma), men dersom det brukes, må fortsettelse av brevet starte med liten forbokstav, også når det fortsettes på ny linje: «Kjære Eva, ditt brev fikk meg virkelig til å skjønne hvor dårlig jeg har oppført meg.»

 

Utropstegn kan brukes etter en overraskende opplysning

 • De nominerte til fredsprisen var: Jimmy Carter, Leif Juster (!) og Rigoberta Menchú.

 

Utropstegn kan brukes ved noen retoriske spørsmål

 • Kan dette være sant!
 • Skal jeg rammes av denne sykdommen nå igjen!

Se eget punkt om retoriske spørsmål i artikkelen om spørsmålstegn.

 

Tilbake til toppen av siden.

 

Annen bruk av utropstegn

 • Ta1-a8! (I sjakk markerer utropstegn etter et sjakktrekk at det er et godt trekk.)
 • <!-- dette er en kommentar i HTML-kode --> I HTML-kode brukes vinkelparentes, utropstegn og to bindestreker til å markere en kommentar. (I CSS-kode brukes skråstrek og stjerne: /*Dette er en kommentar i CSS-kode*/)

 

 

Tilbake til toppen av siden.

 

 

 

Det går an å bruke spørsmålstegnet litt hyppigere enn utropstegnet

«De aller fleste norske tastatur er likt konstruert, med 105 ulike taster. Det vi derimot ennå ikke har forstått, er at det går an å bruke spørsmålstegnet litt hyppigere enn utropstegnet. At man bruker spørsmålstegnet, trenger heller ikke bety at man er fullstendig uten ryggrad – bare at man anerkjenner at verden er et sammensatt og forvirrende sted.» (Olav Brostrup Müller)