Forkortelser: K

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å

Merk at oversikten også inneholder forkortelser som ikke er normert.

 

 • k forkortelse for tusen i uformelle sammenhenger: 15k = 15 000
 • KAM key account manager
 • kB kilobyte
 • KBE Knight Commander of the British Empire. Les mer på Wikipedia.
 • kbps kilobit per sekund
 • KD Kunnskapsdepartementet
 • kfr. konferer
 • kg kilogram, kortform: kilo (ikke punktum ved forkortelser for mål og vekt)
 • kgl.res. kongelig resolusjon
 • KKD Kultur- og kirkedepartementet
 • kl. klasse; klokka
 • km (ikke punktum ved forkortelser for mål og vekt)
 • KMI kroppsmasseindeks, det samme som body mass index (BMI).
 • km/t el. km/h kilometer per time
 • KO knockout
 • KOLS eller kols kronisk obstruktiv lungesykdom
 • komm. kommunal
 • KPI Key Performance Indicators; konsumprisindeks
 • kr krone(r)
 • KRD Kommunal- og regionaldepartementet
 • KrF Kristelig Folkeparti
 • KrFU Kristelig Folkepartis Ungdom
 • KRL kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (navnet endret i 2001 fra kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering)
 • KS kommandittselskap, kvalitetssikring
 • kst. konstituert
 • kV kilovolt
 • kVA kilovoltampere
 • kvm kvadratmeter (forkortelsen er, så vidt vi vet, ikke godkjent av Språkrådet og står ikke i Skriveregler, men vi mener den burde kunne brukes som alternativ til m2)
 • KVU Kultur- og velferdsutvalget (vanlig forkortelse ved Universitetet i Oslo)
 • kW kilowatt
 • kWh kilowattime