Forkortelser: L

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å

Merk at oversikten også inneholder forkortelser som ikke er normert.

 

 • l liter (ikke punktum ved forkortelser for mål og vekt)
 • LGBT Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (norsk: LHBT)
 • LGBTQ Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer/Questioning
  Queer/Questioning: those who identify as queer and are questioning their sexual identity )
 • LHBT lesbiske, homofile, bifile og transpersoner
  LHBT-senteret
  LHBT (Wikipedia)
  LGBT, LHBT, LGBTQ - lesbiske, homofile, bifile og transpersoner
 • LIS Legemiddelinnkjøpssamarbeidet. Organisert samarbeid mellom sykehus om innkjøp av legemidler.
 • LMD Landbruks- og matdepartementet
 • LMAO laughing my ass off (Internett-sjargong)
 • LO Landsorganisasjonen
 • LOFF Longyearbyen feltbiologiske forening (Loffhuset)
 • LOL laugh out loud / laughing out loud (Internett-sjargong)
 • LP el. lp longplaying(plate), langspillplate (vinylplate)
 • LSD el. lsd lyserginsyredietylamid
 • LTL litauiske litas (det internasjonale valutakodesystemet)
 • Luk Lukas-evangeliet (se egen oversikt over alle Bibel-forkortelsene)
 • LVL latviske lat (det internasjonale valutakodesystemet)
 • LYR flyplasskoden for Longyearbyen
 • lø. lørdag (forkortelser for ukens dager skal ifølge Språkrådet bare bestå av to bokstaver)