Forkortelser: L

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å

Merk at oversikten også inneholder forkortelser som ikke er normert.

 

l liter (ikke punktum ved forkortelser for mål og vekt)

LBD Lewy Body Dementia

LGBT Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (norsk: LHBT)

LGBTQ Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer/Questioning
Queer/Questioning: those who identify as queer and are questioning their sexual identity )

LHBT lesbiske, homofile, bifile og transpersoner
LHBT-senteret
LHBT (Wikipedia)
LGBT, LHBT, LGBTQ - lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

LIS lege i spesialisering

LIS 1 lege i spesialisering del 1 (LIS 1 erstattet turnustjenesten fra 1. september 2017.) Legeforeningen.no

LIS Legemiddelinnkjøpssamarbeidet. Organisert samarbeid mellom sykehus om innkjøp av legemidler.

LIWC Linguistic Inquiry and Word Count. Se James W. Pennebaker: The Secret Life of Pronouns. LIWC uttales på engelsk ‘Luke’ (som evangelisten).

lm luftmaske (forkortelse som brukes i hekling)

LMD Landbruks- og matdepartementet

LMAO laughing my ass off (Internett-sjargong)

LO Landsorganisasjonen

LOFF Longyearbyen feltbiologiske forening (Loffhuset)

LOL laugh out loud / laughing out loud (Internett-sjargong)

LP el. lp longplaying(plate), langspillplate (vinylplate)

LSD el. lsd lyserginsyredietylamid

LTL litauiske litas (det internasjonale valutakodesystemet)

Luk Lukas-evangeliet (se egen oversikt over alle Bibel-forkortelsene)

LVL latviske lat (det internasjonale valutakodesystemet)

LYR flyplasskoden for Longyearbyen

lø. lørdag (forkortelser for ukens dager skal ifølge Språkrådet bare bestå av to bokstaver)