Forkortelser: I

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å

Merk at oversikten også inneholder forkortelser som ikke er normert.

 

 • IA inkluderende arbeidsliv (jf. IA-avtalen, IA-virksomhet): intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv
 • IA informasjonsarkitektur
 • IA Informasjonsavdelingen (vanlig forkortelse ved Universitetet i Oslo)
 • IATA International Air Transport Association
 • IBAN international bank account number (IBAN-nummer er et internasjonalt bankkontonummer som benyttes når du skal motta betalinger fra utlandet.)
 • ifb. se ifm.
 • ifm. i forbindelse med (ikke normert av Språkrådet) og lite i bruk. Norsk forkortingsordbok (Cappelen) fører opp «ifb.» som forkortelse for «i forbindelse med», men dette er like ulogisk som om man skulle forkorte «i henhold til» uten t til slutt. Språkrådets representant skriver i et svar:
  "Jeg har dessverre ikke noe godt svar på spørsmålet ditt, og jeg er enig i at forkortelsen kan virke litt rar. Men et argument for å velge ifb. i stedet for ifm. kan være at ifm. kan forveksles med "i følge med"."

  Normalt vil Korrekturavdelingens anbefaling være å følge Språkrådets råd, men dette er et unntak. Det viktigste er at mottakerne skjønner hva forkortelsen står for. Hvis du er overberbevist om at alle skjønner hva 'ifb.' står for, bør du bruke denne forkortelsen. Hvis ikke er vårt råd å bruke hodet.
 • iht. i henhold til
 • IK internkontroll
 • IKT el. ikt informasjons- og kommunikasjonsteknologi
 • ILO International Labour Organization
 • IMHO in my humble/honest opinion (Internett-sjargong)
 • IMO in my opinion (Internett-sjargong)
 • in inch (2,54 cm)
 • inkl. inklusive
 • INR indiske rupier (det internasjonale valutakodesystemet)
 • IP Internett-protokoll
 • IPLOS individbasert pleie- og omsorgsstatistikk
 • IR infrarød
 • ISK islandske kroner (det internasjonale valutakodesystemet)
 • ISO International Organization for Standardization
 • ISBN international standard book number
 • istf. i stedet for / istedenfor
 • IT el. it informasjonteknologi