Om bruk av skråstrek og bakstrek (slash og backslash)

Det er to typer skråstreker. Den vanligste ( / ) finner man over 7-tallet på tastaturet. Den kalles slash i engelsk. Den andre skråstreken ( \ ) kalles bakstrek (eller omvendt skråstrek) i norsk og backslash i engelsk.

og/ellertidsromverslinjermålenheterforkortelserInternett/HTMLCSS-kodebakstrek (omvendt skråstrek)

På 1500- og 1600-tallet ble skråstrek brukt i stedet for komma. Når teksten var skrevet med latinske bokstaver (ikke gotisk skrift), ble imidlertid vanlige kommaer brukt. Eksemplet ovenfor er hentet fra Henrik Smiths Lægebog (1590-utgaven).
Et eksempel på bruk av skråstrek og komma samtidig, finner du på tittelbladet til Den evige jøde (1631).

 

Skråstrek angir alternativer (betyr «eller») eller kombinasjoner (betyr «og»)

 • ja/nei
 • av/på-knapp
 • sykkel-/bilvei
 • han/hun
 • Bodø/Glimt
 • Lasse Kjus / Kjetil André Aamodt vant over Bondevik/Stoltenberg i sandvolleyballfinalen.

Merk at det skal være mellomrom før og etter skråstreken når det er flere ledd (Lasse Kjus / Kjetil André Aamodt). Bruk hardt mellom dersom du vil unngå deling ved linjeskift.

 

Skråstrek ved angivelse av tidsrom

 • Tippeligaen 2006/2007
 • skoleåret 2003/2004

 

Tilbake til toppen av siden.

 

Skråstrek skiller verslinjer i dikt

 • Dypt i en rytmisk bevegelig stillhet / hvor menneskets dager og netter skrider / forfulgt av gjøkens makabre lovsang / og ekornets dødssprang på vei gjennom løvet (fra Astrid Hjertenæs Andersens dikt «En ny sommers kyr»)

 

Skråstrek brukes ved enkelte forkortede målenheter

 • 90 km/t
 • vinder med en hastighet på 30 m/s (30 meter i sekundet)

 

Skråstrek brukes ved enkelte forkortelser

 • c/o
 • Til Hydro v/Jens Schive
 • Bondevik m/frue

 

Skråstrek brukes i Internett-adresser og avslutningskoden i HTML

 • http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1252354.ece
 • <h4>Bakstrek (omvendt skråstrek, backslash)</h4>

I HTML-kode brukes vinkelparentes, utropstegn og to bindestreker til å markere en kommentar: <!-- dette er en kommentar i HTML-kode -->

 

 

Skråstrek og stjerne (asterisk) brukes ved kommentarer i CSS-kode

 • /* dette er en kommentar i en CSS-fil */

 

Bakstrek (omvendt skråstrek, backslash)

Bakstrek brukes for eksempel når man skal angi hvor et program ligger på PC-en:
C:\Programfiler\MailWasher Pro\MailWasher.exe

Ellers blir den brukt i programmering og andre datasammenhenger, og i spesielle fagmiljøer.

 

Tilbake til toppen av siden.

 

Les mer om tegnsetting.