Forkortelser: A

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å

Merk at oversikten også inneholder forkortelser som ikke er normert.

 

 • Ab.prov. abortus provocatus - uoffisiell forkortelse av «provosert abort», altså framkalt abort.
 • ACAPS American Council of Academic Plastic Surgeons
 • ACB-operasjon aortokoronar bypassoperasjon – hjerteoperasjon hvor man bytter ut forkalkede blodårer (kransarterier) med nye, ofte tatt fra vener i leggen.
 • ACE angiotensin converting enzyme – enzym som produseres i nyrene og har betydning for bl.a. blodtrykket.
 • ACE-hemmer – medikamentgruppe som brukes som blodtrykksmedisin, for å forebygge hjerteinfarkt m.m.
 • ACTH adrenocorticotropic hormone – hormon som skilles ut fra hypofysen og stimulerer dannelsen av adrenalinliknende hormoner i binyrebarken
 • ADD attention deficit disorder – oppmerksomhetsforstyrrelse uten hyperaktivitet
 • ADH antidiuretisk hormon – vasopressin. Styringshormon fra hjernen som hemmer utskillelsen av urin. Bl.a. alkohol hemmer utskillelsen av ADH, og gjør at man må late vannet oftere når man drikker, og er tørst dagen etter.
 • ADHD attention deficit hyperactive disorder – oppmerksomhetsforstyrrelse, ledsaget av motorisk uro (hyperaktivitet), som antakelig kommer av forstyrrelse i aktiveringssystemet i hjernen.
 • ADL activities of daily living – begrep mye brukt i omsorgstjenesten, som betegner en persons evne til å klare dagligdagse gjøremål som personlig hygiene, matlaging, renhold etc.
 • adm.dir. (men adm. direktør: se reglene for forkortelser)
 • ADSL asymmetric digital subscriber line
 • AED arabiske dirham (det internasjonale valutakodesystemet)
 • AESGP Association of the European Self-Medication Industry. Europeisk organisasjon for produsenter av reseptfrie legemidler
 • AFAIK as far as I know (Internett-sjargong)
 • AFP avtalefestet pensjon
 • AFP alphaføtoprotein – antigen som er naturlig forekommende i fostre. Forhøyede verdier hos mor kan gi mistanke om at fosteret har en misdannelse/syndrom. Hos voksne ikkegravide er det unormalt, og er et tegn på sykdom, bl.a. visse kreftformer.
 • AHF antihemofil faktor – en del av levringssystemet i blodet. Mangel på AHF gir en form for blødersykdom.
 • AHLR avansert hjertelungeredning – gjenopplivning av personer med hjertestans, bl.a. ved hjelp av defibrillator («hjertestarter»). Jf. HLR.
 • AI aortainsuffisiens – lekkasje i hovedpulsårens klaff, som fører til og økt belastning på hjertet.
 • AID Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har utgitt en veiledning til bruk av ord og uttrykk på innvandringsområdet: Et inkluderende språk.
 • aids acquired immunodeficiency syndrome – alvorlig svikt i immunsystemet som skyldes viruset hiv. Diagnosen aids forutsetter at man har utviklet typiske sykdomstilstander forbundet med aids). En hivpositiv person har altså ikke aids før han/hun er blitt syk av det. Sammensetninger med aids og hiv slike forkortelser skrives i ett ord: aidssyk, hivsmittet osv.
 • AIHA autoimmun hemolytisk anemi – blodmangel (anemi) som skyldes at kroppen angriper egne røde blodlegemer.
 • AIP Apotekenes innkjøpspris, pris på legemiddel fra grossist til apotek/detaljist
 • aka also known as (om f.eks. filmtitler som har alternative titler)
 • AKAN Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani
 • ALL akutt lymfatisk leukemi – en form for blodkreft
 • ALS amyotrofisk lateralsklerose – alvorlig nervesykdom som gjør at musklene over hele kroppen gradvis lammes. Den mest alvorlige formen rammer også svelgemuskulatur og pustemuskler.
 • Alt Gr Alternate Graphic (PC-tasten du må bruke for å skrive tegnene @£${[]}´~). Se også artiklene om spesialtegn og det tredje tegnet.
 • AM amplitude modulation
 • a.m. ante meridiem (før middag, dvs. kl. 24–12)
 • AML arbeidsmiljøloven (NB! Alle lover – unntatt Grunnloven – skrives med liten forbokstav.)
 • AML akutt myelocyttisk leukemi – en form for blodkreft
 • AMU arbeidsmiljøutvalg
 • ANS autonome nervesystem – den delen av nervesystemet som ikke er viljestyrt, f.eks. tarmsystemet, respirasjonssystemet etc.
 • Aplf Alment praktiserende lægers forening (tidl. navn på yrkesforeningen for allmennlegene). Nytt navn fra 4.5.2006: Allmennlegeforeningen
 • Aq. aqua – forkortelse for vann. Brukes bl.a. i innholdsfortegnelse for medikamenter.
 • ARD/ARDS akutt respiratorisk distress (syndrom – alvorlig respirasjonsvikt, ofte hos spedbarn, men kan forekomme hos voksne. Livstruende lungetilstand hvor lungene gradvis fylles med væske og gassutviklingen trues
 • ARDS adult respiratory distress syndrome. Også acute respiratory distress syndrome
 • AS aksjeselskap (ikke med skråstrek eller med punktum (etter lov av 21. juni 1985))
 • ASA allment aksjeselskap
 • ASAP as soon as possible
 • ASCII American Standard Code for Information Interchange
 • ASD atrieseptumdefekt – medfødt hjertefeil, hvor det er åpning mellom hjertets forkamre
 • ASL american sign language – amerikansk tegnspråk
 • ASPS American Society of Plastic Surgeons
 • ASRM American Society of Reconstructive Microsurgery. Nordmannen Tormod Westvik har gjort seg bemerket i USA med sin ekspertise i avanserte rekonstruksjoner ved hjelp av mikrokirurgiske teknikker. Han har blant annet deltatt ved flere ansiktstransplantasjoner (USA).
 • AST astigmatisme – skeive hornhinner
 • AT Østerrike (se koder ved adressering av post til utlandet)
 • ATC Anatomisk terapeutisk kjemisk legemiddelregister
 • ATLS advanced trauma life support – avansert livreddende behandling ved store skader.
 • ATN akutt tubulær nekrose – akutt nyresykdom som kan føre til nyresvikt
 • AUP apotekenes utsalgspris, pris på legemiddel fra apotek/detaljist til forbruker
 • AV-blokk atrioventrikulær blokk – rytmeforstyrrelse i hjertet som kommer av at ledningssystemet ikke fungerer skikkelig. Det finnes tre grader. Den alvorligste graden fører til at hjertet slår svært sakte, og kan gi hjertesvikt.
 • AUD australske dollar (det internasjonale valutakodesystemet)
 • AWB auto white balance – fotoapparatets hvitebalanseinnstilling på auto
 • AWD all wheel drive – engelsk forkortelse for firehjulstrekk (4×4, 4WD eller AWD), en betegnelse som brukes om kjøretøy med fire hjul og et overføringssystem som tillater at alle fire hjulene får kraft fra motoren samtidig.