Forkortelser: B

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å

Merk at oversikten også inneholder forkortelser som ikke er normert.

B2B business to business (salg til forretningslivet)

B2C business to consumer (salg til forbrukere)

BBC British Broadcasting Corporation

logo BBC

BBL be back later (internettsjargong), Brazilian butt lift, boligbyggelag

BBQ barbecue

BC el. b.c. blindkopi (e-poster). Kopi av e-post til en annen enn hovedmottakeren. Hovedmottakeren kan ikke se at en blindkopi er sendt.

BCG Bacille Calmette Guérin (vaksine mot tuberkulose)

BDD body dysmorphic disorder (dysmorfofobi, også kalt kroppsdysmorfisk lidelse)

BET basal eksponeringsterapi

BFF Best Friends Forever

BFI British Film Institute

BH el. bh el. behå.
Flertallsformene av forkortelsesversjonen skal ha bindestrek (ikke apostrof): BH-er/bh-er (BH-ene/bh-ene).
Behå får disse flertallsformene: behåer/behåene.

BH - behå

BHT bedriftshelsetjeneste

BIA-ALCL Breast Implant Associated-Anaplastic Large Cell Lymphoma, norsk: brystimplantert anaplastisk storcellet lymfom, svært sjelden komplikasjon ved brystforstørrende operasjoner.

BIC Bank Identifier Code (SWIFT/BIC-koden angir hvilket land og bank betalingen skal sendes til.)

BII Breast Implant Illness

bl.a. blant annet, blant andre

BLD Barne- og likestillingsdepartementet (foreldet)

BLM Black Lives Matter

bm. bokmål

BMI body mass index, det samme som kroppsmasseindeks (KMI). Overvekt eller fedme defineres enklest med formelen BMI (Body Mass Index). BMI regnes ut ved hjelp av kroppsvekt i kilo og kroppslengde i meter: Vekt (kg)/høyde (m)*høyde (m) = BMI.
I norsk brukes også forkortelsen KMI, som står for kroppsmasseindeks. KMI er imidlertid ikke så innarbeidet som BMI.

BMS brennende-munn-syndrom (burning mouth syndrome)

BMW Bayerische Motoren Werke (mer om BMW på Wikipedia)

BMW 520d xDrive Touring

BNP bruttonasjonalprodukt

bnr. bruksnummer

BO/B.O. body odour (ubehagelig svettelukt)

BOFU bottom of the funnel

bp big point (typografi)

BPA brukerstyrt personlig assistanse / borgerstyrt personlig assistanse

BPD Bipolar Personality Disorder

BPM beats per minute (om pulsslag eller i musikksammenheng hastigheten av en takt).

BRCA breast cancer. BRCA1 og BRCA2 er gener som er forbundet med svært høy risiko for brystkreft og eggstokkreft hvis de forandres.

BS bullshit

BSD Berkeley Software Distribution

BSU boligsparing for ungdom

bto. brutto

BTW by the way (Internett-sjargong)

BU bedriftsutvalg