Forkortelser: B

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å

Merk at oversikten også inneholder forkortelser som ikke er normert.

 • B2B business to business (salg til forretningslivet)
 • B2C business to consumer (salg til forbrukere)
 • BC el. b.c. blindkopi (e-poster). Kopi av e-post til en annen enn hovedmottakeren. Hovedmottakeren kan ikke se at en blindkopi er sendt.
 • BDD body dysmorphic disorder (dysmorfofobi, også kalt kroppsdysmorfisk lidelse)
 • BH el. bh el. behå
 • BHT bedriftshelsetjeneste
 • BIA-ALCL (Breast Implant Associated-Anaplastic Large Cell Lymphoma, no. brystimplantert anaplastisk storcellet lymfom, svært sjelden komplikasjon ved brystforstørrende operasjon)
 • BIC Bank Identifier Code (SWIFT/BIC-koden angir hvilket land og bank betalingen skal sendes til.)
 • bl.a. blant annet, blant andre
 • BLD Barne- og likestillingsdepartementet
 • bm. bokmål
 • BMI body mass index, det samme som kroppsmasseindeks (KMI). Overvekt eller fedme defineres enklest med formelen BMI (Body Mass Index). BMI regnes ut ved hjelp av kroppsvekt i kilo og kroppslengde i meter: Vekt (kg)/høyde (m)*høyde (m) = BMI
 • BMW Bayerische Motoren Werke (mer om BMW på Wikipedia)
 • BNP bruttonasjonalprodukt
 • bnr. bruksnummer
 • bp big point (typografi)
 • BSD Berkeley Software Distribution
 • BSU boligsparing for ungdom
 • bto. brutto
 • BTW by the way (Internett-sjargong)
 • BU bedriftsutvalg