Kommaregler – de vanligste kommafeilene

De vanligste kommafeilene er sannsynligvis at det ikke settes komma etter foranstilt leddsetning, og at det settes komma etter noe skribenten tror er en leddsetning.

Komma etter foranstilt leddsetning

 • Da vi kom, begynte han å sikle.
 • Mens hun spiste, leste hun alle-barna-vitser.
 • Enda hun tok av seg behåen, ville han terpe kommaregler.
 • Fordi John Carew ikke kan filme, får han aldri straffe.

 

En god huskeregel: Leddsetninger begynner som oftest med en underordnende konjunksjon:

at etter hvert som når
da ettersom om
enda for at skjønt
enn fordi som
etter at hvis  

 

Eksempler på leddsetninger som begynner med en underordnende konjunksjon:

 • At hun har silikon i puppene, kan enhver se. [komma!]
 • Når arbeidsdagen er over, bør du terpe kommaregler. [komma!]
 • Hvis du mangler sexlyst, bør du snakke med legen. [komma!]
 • Ettersom du er kvinne, bør du la være å tale i forsamlinger. [komma!]

Underordnende konjunksjoner (se ovenfor) innleder leddsetninger.

Det er forståelig at mange går i surr når det gjelder (foranstilte) leddsetninger. Subjekter, lengre infinitivsuttrykk og tidsuttrykk bestående av flere ord blir ofte feilaktig sett på som leddsetning:

 • Nesten hver bidige morgen [ikke komma her!] tar hun seg en oppstiver.
 • Den svenske superspissen Zlatan Ibrahimovic [ikke komma her!] er opptatt av kommaregler.
 • Å spise i VGs kantine [ikke komma her!] er en sann fryd.
 • Ifølge Hareide [ikke komma her!] er alle spillerne feige.

 

Komma eller ikke? Er du usikker på om du har å gjøre med en leddsetning?
Spør deg selv: Inneholder den et finitt verb (verb i presens eller preteritum)?

I eksemplene nedenfor mangler det åpenbart et finitt verb:

 • Den svenske superspissen Zlatan Ibrahimovic
 • Nesten hver bidige morgen
 • Å spise i VGs kantine
 • Personer med lav inntekt

Altså skal det ikke være komma her!

 

Tilbake til toppen av siden.

 

Husk komma etter hilsener og oppfordringer

 • Hei, Ludvig!
 • Farvel, elskede!
 • Sov godt, Jens!
 • God morgen, Norge!

Komma endrer meningen: Merk betydningsforskjellen i disse eksemplene:

 • Stå på Kristin!
 • Stå på, Kristin!

 

Amerikanske delstater (ikke komma som i engelsk)

Beatty was born in Richmond, Virginia.
En sykdom som har begynt å bre om seg i pressen, er etterapingen av engelsk kommatering når man skal presisere hvilken stat en amerikansk by ligger i. I engelsk kan man godt skrive:
«Warren Beatty was born in Richmond, Virginia, in 1937.» (Det er også vanlig å sløyfe kommaet etter «Virginia».) I norsk er denne konstruksjonen ubrukelig. Aldri ville noe oppegående menneske finne på å skrive: «Han bodde i Haugesund, Rogaland, i 15 år.» Hvis man trenger å presisere hvilken stat Richmond ligger i, må man enten bruke konstruksjoner som «Richmond i Virginia», «Richmond i staten Virginia» eller «Richmond (Virginia)».

 

Desimaltegn: komma, ikke punktum!

 • 16,8 kilo
 • 12,3 sekunder

 

Tidsuttrykk

Mellom time, minutt og sekund brukes punktum.
Ved tidels og hundredels sekund brukes komma.

 • Kupper’n gikk på 7.37,8 (sju minutter, trettisju sekunder, åtte tideler)

 

Tilbake til toppen av siden.

Oppramsing av ordenstall

Ordenstall som ramses opp, skal beholde punktumet.

 • 1., 2., 3. og 4. april.

Overraskende mange er usikre på dette, sannsynligvis fordi det ser merkelig med punktum og komma rett etter hverandre.

 

 

Se egen artikkel om de viktigste kommareglene.

Hvis du vil gå videre med kommaregler, finner du emnet utførlig beskrevet i Finn-Erik Vinjes Skriveregler (8. utg.) s. 11–29. Se for øvrig oversikten over anbefalt litteratur.