Tall og siffer: gruppering av tall

Noen tall skrives i ett; noen tall deles opp med mellomrom. Her følger en oversikt.

 

Gruppering av tall over 999

Når man skriver firesifrete tall (1000–9999), kan man velge om man vil bruke mellomrom ved tusenskillet eller ikke:

  • 1000 el. 1 000
  • 5945 el. 5 945

Velger du mellomrom, må du passe på å bruke hardt mellomrom for å unngå at tallet bli delt ved linjeskift. Mer om orddeling i en egen artikkel.

 

Fra og med 10 000 ordnes tallet i grupper på tre sifre

  • 12 466
  • 100 000
  • 1 200 000 (=1,2 mill.)

Husk å bruke hardt mellomrom!

 

Finn-Erik Vinje skriver i Skriveregler om bruk av punktum i store tall:

«Av sikkerhetsgrunner (dvs. for å hindre at noen endrer et beløp) er det på noen områder (bank- og forsikringsvesen) vanlig å skille gruppene med punktum i stedet for mellomrom. I internasjonal sammenheng er dette uheldig, siden punktum der i stor utstrekning brukes som desimaltegn. Engelsk – men ikke norsk – har komma når store tall skal grupperes.»

 

Telefonnummer grupperes slik:

Reglene for bruk av mellomrom i telefonnummer er anbefalt av Post- og teletilsynet.

PT, Forbrukerombudet og Telenor har gitt en anbefaling om at fasttelefonnumre skrives med to og to sifre sammen, dvs. 2 2 2 2, mens mobilnumre skrives 3 2 3, på samme måte som 8xx-serien. Årsaken til dette er at forbrukerne i sin tid ønsket at det skulle være mulig å se ut fra skrivemåten hvilket kostnadsnivå man kunne forvente når man ringte de ulike numrene. Nummeropplysningstjenestene bruker gjennomgående den anbefalte skrivemåten for sine tjenester på internett mv. Det understrekes imidlertid at dette kun er en anbefaling.

Post- og teletilsynet

Slik bruker du en telefon med nummerskive

(instruksjonsfilm fra 1927)

 

 

 

 

Tilbake til toppen av siden.