Tankestrek må ikke forveksles med bindestrek

Tankestrek er et eget tegn og må ikke forveksles med bindestrek. I norsk brukes stort sett bare den korte tankestreken. Den kalles ndash fordi lengden tilsvarer bokstaven n’s bredde. Lang tankestrek (mdash) er i bruk i enkelte andre lands typografi.

Tankestrek er ikke bindestrek

I PC-miljø får du skrevet tankestrek ved tastekombinasjonen Alt+0150 (på det numeriske tastaturet), se artikkel om spesialtegn. I Word kan det være lurt å legge inn denne i autokorrekturen. Velg Verktøy (Tools), så Autokorrektur (AutoCorrect Options). I erstatt-feltet skriver du inn for eksempel to bindestreker og i feltet for hva dette skal erstattes med skriver du tankestreken (Alt+0150).

I Word kan du også få skrevet tankestrek ved å holde Ctrl-tasten inne mens du trykker på minustegnet på det numeriske tastaturet.

På Mac får du tankestrek slik:
Alt+bindestrek (normal)
Alt+shift+bindestrek (lang).

Bruk av tankestrek

Tankestrek ved innskudd

Ingen av oss skjønte – verken da eller senere – hvorfor mamma plutselig begynte å hulke.

Ved linjedeling kan ikke den første tankestreken avslutte linjen. Den siste tankestreken kan ikke begynne en ny linje.

Tankestrek ved kunstpause

Jeg har begynt å blø neseblod – igjen.

Tankestrek som replikkstrek

– Har De hatt noen gjester i det siste? spurte Maigret verten.
– Og, legger jeg til, – hva skjer med barn av alkoholikere?

Bruk hardt mellomrom etter replikkstreken.

Tankestrek mellom sifre og navn for å markere strekning, periode eller omfang

Oslo–Frankfurt–Bayreuth
1.–13. august
torsdag–mandag
s. 14–49

Ikke skriv: «Fra 1871–74»
Skriv heller: «Fra 1871 til 1874» Eller: «I årene 1871–1874» eller liknende.

Tankestrek ved idrettsresultater

Odd–Vålerenga 2–2

  • Merk kombinasjonen av tankestrek og bindestrek her: 2–2-kampen.
  • Merk også at et lag vinner 2–0 eller taper 0–5. Altså: Resultatet gjenspeiler «synsvinkelen» til det laget det snakkes om. Et lag kan ikke vinne 1–2 (selv om det skjer på bortebane).

Tankestrek ved omtrentlige talloppgaver

3–4 dager
fem–seks pissoarer

Bindestrek kan ifølge Språkrådet ikke lenger brukes i slike tilfeller.
Les mer om talluttrykk.

Tankestrek i kombinasjon med komma for å markere null øre

kr 59,–

 

Se også artikkelen om bindestrek. Man finner også en liste over navn og ord med bindestrek på en egen side her på Korrekturavdelingen.

 

Tilbake til toppen av siden.