Forkortelser: F

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å

Merk at oversikten også inneholder forkortelser som ikke er normert.

 

 • f forte (sterkt)
 • f. født
 • f. følgende (side)
 • FA Forskningsadministrativ avdeling (vanlig forkortelse ved Universitetet i Oslo) (vanlig forkortelse ved Universitetet i Oslo)
 • FAD Fornyings- og administrasjonsdepartementet
 • FD Forsvarsdepartementet
 • f.eks. for eksempel
 • ff fortissimo (meget sterkt)
 • ff. følgende (sider)
 • fff forte fortissimo (meget, meget sterkt)
 • FFS for fuck's sake (Internett-slang)
 • fhv. forhenværende
 • FIFA Fédération Internationale de Football Association (FIFA.com, Wikipedia)
 • FIN Finansdepartementet
 • f.k. førstkommende
 • FKD Fiskeri- og kystdepartementet
 • f.Kr. før Kristi fødsel
 • FM frequency modulation
 • f.o.m. fra og med
 • foreg. foregående
 • fork. forkortelse, forkortet
 • FRESCO Free Software Cooperation
 • FrP Fremskrittspartiet (I partiets vedtekter står det at forkortelsen skal ha stor P, selv om sunn fornuft tilsier at det burde ha vært Frp). Genitivsformen blir da FrPs. (Se for øvrig egen artikkel om bruk av apostrof ved genitiv.)
 • FpU Fremskrittspartiets Ungdom
 • FRIDA Universitetenes system for forskningsdokumentasjon (vanlig forkortelse ved Universitetet i Oslo)
 • FS Felles studentsystem (vanlig forkortelse ved Universitetet i Oslo)
 • FTP file transfer protocol
 • fv. fylkesvei
 • fvt. før vår tidsregning (jf. f.Kr.)
 • FYI for your information (Internett-sjargong)