Ordenstall: første, andre, tredje osv.

Ordenstall betegner en plass i en rekkefølge: første, andre, tredje. Vanlige tall kalles for grunntall: en, to, tre.

Når ordenstall skrives med tall, skal det være punktum etter tallet. Pass på at du ikke glemmer mellomrommet etter punktumet!

 • 3. avdeling
 • 5. kapittel
 • 17. mai
 • Olav 5. (men uten punktum når regentnummer skrives med romertall: Olav V)
 • 4.–5. januar

Ordenstall med bokstaver

Ordenstall kan også skrives med bokstaver:

 • første, andre tredje, fjerde, femte, sjette, sjuende/syvende, åttende osv.

Dato uten årstall

Punktumet må med når datoen står uten årstall. Det er jo her snakk om et ordenstall: niende, ikke ni.

 • 25.9.
 • 25.09.

Oppramsing av ordenstall

Ordenstall som ramses opp skal beholde punktumet.

 • 1., 2., 3. og 4. april.

Overraskende mange er usikre på dette, sannsynligvis fordi det ser merkelig med punktum og komma rett etter hverandre.

Ordenstall i sammensetninger

Språkrådet har gitt råd om å bruke bindestrek dersom du skal skrive sammensetninger som inneholder et ordenstall:

 • 2.-styrmann (annenstyrmann)
 • 1.-divisjonsspiller (førstedivisjonsspiller)

Det må være forskjell på 2. styrmann (av f.eks. fire–fem stykker) og yrkestittelen 2.-styrmann.

Mange vil helst bruke bokstaver i stedet for tall.

Merk følgende:

 • Dersom et ordenstall avslutter en setning, skal det bare være ett punktum til slutt. Det samme gjelder forkortelser.
 • Skrivemåten til grunntallet/ordenstallet 11 er: elleve/ellevte.
 • Det heter åttendedelsfinale eller åttedelsfinale (ikke åttendelsfinale). Åttedels- eller åttendedels er alltid valgfritt (men feil er åttendels-)
 • Skrivemåter som 1ste, 5te, 7de kan ikke brukes.
 • Ordenstallene ved forkortelse av bibelbøkene skal ha punktum. Merk dog at dette i enkelte bibelutgaver ikke blir fulgt: 1. Mos, 2. Kor osv.