Forkortelser: G

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å

Merk at oversikten også inneholder forkortelser som ikke er normert.

 

g gram (ikke punktum ved forkortelser for mål og vekt)

g. (ikke gt.) gate

GBP britiske pund (det internasjonale valutakodesystemet)

GDPR General Data Protection Regulation. Ny personvernforordning (2018).

gg good game (forkortelse som brukes av sjakkspillere på nett etter partiet)

GHB gammahydroksybutyrat (også kjent som voldtektsdop)

GIF graphic interchange format (det mest brukte billedformatet på Internett ved siden av jpg/jpeg). Nedenfor ser du et eksempel på en animert GIF:

GIR greens in regulation (golf)

GIS geografiske informasjonssystemer

GIT geografisk informasjonsteknologi

gl. gammel

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung

GMT Greenwich middeltid (Greenwich Mean Time), nå erstattet av UT (universaltid), det samme som UTC (Universal Time Co-ordinated).
Jf. artikkel i Wikipedia om UTC.

gno. gammelnorsk

gnr. gårdsnummer

GNU GNU’s not Unix (sic)

GPL General Public License

GPS global positioning system

grl. grunnlagt

GT Det gamle testamente

gTLD generic top level domains (generiske toppdomener)

GUR ground under repair (golf)