Vanlige skrivefeil ordnet alfabetisk. Klikk på bokstaven:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å

 

s

 • samarbeid og samarbeide, ikke sammarbeid eller sammarbeide
 • sannsynlig, ikke sannsynelig eller sansynlig
 • sannsynlighet, ikke sannsynelighet eller sansynlighet
 • sant å si, ikke sant og si, jf. vel å merke
  Les mer om og/å
 • Sassoon (husk: dobbel+dobbel): Bellville Sassoon (dobbel+dobbel begge steder)
 • Scarlett Johansson (dobbel t i Scarlett og dobbel s i Johansson), ikke Scarlet Johansson, Scarlet Johanson eller Scarlett Johanson
 • Scarlett O’Hara (jf. Rhett Butler)
 • Schou/Schau: Carl Fredrik Schou, ikke Carl Fredrik Schau (kirurg og ekspert på fedmekirurgi)
 • Schwarzenegger: Arnold Schwarzenegger, ikke Arnold Schwartzenegger
 • Schwarzkopf, ikke Schwartzkopf (jf. Schwarzenegger)
 • sebra, ikke zebra (Equus zebra og Equus grevyi)
 • selvmord, se begå selvmord (selvdrap blir også brukt, men dette ordet har ikke slått igjennom ennå)
 • sensitiv, ikke sensistiv. Ingen tror at det heter sensistiv, men det er en vanlig skrivefeil. Google har registrert over tusen feilskrivinger på nettet.

 

sensistiv-skrivefeil

 

 • sersjant, ikke sjersant «Etter befalskolen ble han sersjant»
 • siciliansk med liten s – også ved sjakkåpningen
 • sidrumpa el. sidrumpet, ikke sirumpa/sirumpet
 • silikon, ikke silicon. Og: silikonpupper, ikke siliconpupper.
 • sin-omskrivning (Espen sin spade) kalles garpegenitiv. Den bør bare brukes av skribenter som ønsker å legge seg på en stil nær talemålet.
 • sinnssyk, ikke sinnsyk
 • Siracusa (Syracuse er engelsk skrivemåte)
 • sjanse, ikke sjangse
 • sjef-/sjefs-
  I sammensetninger bruker man sjef- når betydningen er «over, den høyeste» (sjefredaktør), og sjefs- når det er snakk om noe som tilhører sjefen (sjefslønn, sjefsstol = sjefens lønn, sjefens stol)
 • sjelden, ikke skjelden. Merk også at sjelden og sjeldent betyr to helt forskjellige ting: "Daniel er sjelden syk" (ikke så ofte) / "Isabella er sjeldent vakker" (hun er usedvanlig vakker).
 • Sjtokman, ikke Shtokman. Sjtokman er navnet på et gassfelt i Barentshavet. Det er et russisk navn. Shtokman er engelsk skrivemåte. Etter Vladimir Borisovitsj Sjtokman (1909–68).
 • Skagerrak, ikke Skagerak (men merk at forsikringsmeklerhuset skriver navnet sitt med én r)
 • skjære - skjærer - skar - har skåret (ikke: har skjært)
 • Ludvig Skramstad, ikke Ludvik Skramstad (kunstmaler)
 • skriftlig, ikke skriftelig
 • skulptur, ikke skultur
 • slalåm, ikke slalom
 • slåsskamp, ikke slosskamp
 • snegl el. snile, ikke snegle

 

snegl

 

 • Solveig Kringlebotn, men i internasjonal sammenheng bruker hun Solveig Kringelborn.
 • som oftest, ikke som oftes
 • sothøne (navn på fugler og dyr har liten forbokstav, men merk at den vitenskapelige betegnelsen har stor forbokstav i første ledd: Fulica atra)
 • spedbarn, ikke spebarn, jf. romanen Sprutbrekning hos spedbarn
 • spekulere i / spekulere på
  1. spekulere (på): gruble, grunne hva er det du spekulerer på?
  2. spekulere (i): anbringe penger, drive forretninger i den hensikt å utnytte konjunktursvingninger til egen fordel spekulere i skipsaksjer / spekulere i ungdommens motehysteri utnytte for å tjene penger.
  Eksempler: Jeg vil ikke spekulere på hva som har vært gjerningsmannens motiver. Jeg vil ikke spekulere på om massakren kunne vært unngått. Kyniske mennesker spekulerer i folks sorg og fortvilelse.
 • spesielt, ikke spesiellt
 • Spitsbergen, ikke Spitzbergen (som brukes i Tyskland). Spitsbergen er den største øya på Svalbard.
 • Språkrådet, ikke Norsk språkråd (navneendring f.o.m. 2005)
 • spørsmålstegn: man setter spørsmålstegn ved noe, men stiller spørsmål
 • stadion er intetkjønnsord: et stadion, stadionet, ikke en stadion, stadionen
 • staten (med liten forbokstav)
 • statistikk, ikke statestikk eller stattestikk
 • Statistisk sentralbyrå, ikke Statistisk Sentralbyrå

 

Statistisk sentralbyrå

 

 • stavkirke / kirke skal ha liten forbokstav når de står i uttrykk av denne typen: Hedalen stavkirke, Bøler kirke
 • steinerskole, ikke Steinerskole (når det er fellesnavn): «Det finnes mange steinerskoler i Norge.»
 • sterilisering, ikke sterelisering. Usikker? Tenk på steril.
  eksempel i Google på feilskriving: sterelisering
 • stikke under stol, ikke 'stikke under en stol' (Kjell Ivar Vannebo går i retning av å akseptere formen med ubestemt artikkel i boken Katta i sekken)
 • stillas, ikke stilas
 • stillongs med to l-er! Ikke stilongs. Ordet var opprinnelig et egennavn.
  SERP Google stilongs - stillongs
 • St. Olavs hospital (endring fra 15.6.2017). Før skrev sykehuset hospital med stor H til tross for at Språkrådet anbefalte liten h. St. Olavs hospital fikk navnet sitt i 2002 i forbindelse med etablering av helseforetakene i Norge. Anbefalingen fra Språkrådet var da å bruke liten h i hospital, men sykehuset ønsket likevel å bruke stor h. Ny skrivemåte ble vedtatt i hovedledelsen og gjennomføres fra 15. juni 2017. Dette betyr ingen endring av logoen til St. Olavs hospital I logoen brukes kun store bokstaver: ST. OLAVS HOSPITAL.
 • Storbritannia, ikke Storbritania
 • Strömstad, ikke Strømstad (bruk svensk ö i svenske navn)
 • Sundvolden Hotel (med -ld- og én l i Hotel)
 • Suzann Pettersen, ikke Susann Pettersen
 • Svalbard, ikke Svalbar (men i Longyearbyen er det en bar som heter Svalbar!)
 • Swinoujscie (tysk: Swinemünde)
 • Sydney, ikke Sidney
 • Sørøst-Asia, ikke Sør-Øst Asia eller andre varianter
 • Sørlandsparken, ikke Sørlansparken (næringspark i Kristiansand)

 

 • Sør-Trøndelag
 • så å si, ikke så og si (les mer om og eller å)

 

 

Gå til skrivefeil som begynner på bokstaven t

 

Tilbake til toppen av siden.