Vanlige skrivefeil ordnet alfabetisk. Klikk på bokstaven:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å

 

i

i alle fall eller iallfall, ikke i allfall eller iallefall

idet (i samme øyeblikk som, da, mens): «Idet hun tok av seg kjolen, begynte fuglene å synge.»

i det hele tatt, ikke ’i det heletatt’. Feilskrivingen «heletatt» er registrert mer enn 60 000 ganger i Google.

i fjor, ikke ifjor. Det samme gjelder: i natt, i morgen, i dag, i kveld osv.

i forgårs, ikke iforgårs eller forigår

ifølge statsministeren (men: han kom i følge med sine foreldre). Ofte settes komma feil når ifølge innleder en setning: «Ifølge Kåre [ikke komma her] må du gre håret.» Men komma når et utsagn etterfølges av ifølge: Jeg måtte gre håret, ifølge dørvakten. Jf. kommareglene (komma foran anførende setning).

iglo, ikke igloo

i hvert fall, ikke ihvertfall eller i hvertfall

i live være i live (leve)

i livet du eier ikke skam i livet, sette en plan ut i livet, sette seg mål i livet

imens (samtidig, i mellomtiden), ikke ‘i mens’. Lytt til en Beethoven-symfoni, du, så skal jeg lufte hunden imens.

imidlertid og midlertidig (ikke imidlertidig)

immigrant (innvandrer) med to m-er, men emigrant (utvandrer) har én m. Ofte feilskrevet emmigrant og imigrant.

imitere, ikke immitere

imot, ikke i mot: ta imot en gave

immun, ikke imun; immunterapi, ikke imunterapi; immunologi (læren om immunforsvaret), ikke imunologi osv.

implantat, ikke innplantat

Ingerid Vardund, ikke Ingrid Vardund, Ingrid Vardun eller Ingerid Vardun

initiativ, ikke iniativ

Skrivefeil: injisering, ikke injesering

injisering, ikke injesering. Men -e- i injeksjon

innbefatte, ikke innebefatte

innfinne seg før kl. 14 (ikke avfinne)

innforstått, ikke inneforstått (jeg er innforstått med at kneet må opereres)

Internett eller internett kan nå skrive med stor eller liten forbokstav (etter vedtak i Språkrådet 15.9.2015)

interessant, ikke intresant, interesant eller andre mulige feilskrivinger. Det feilskrevne ordet 'interesant' er et av de ordene folk søker oftest etter i Bokmålsordboka.

intervju, ikke interjuv, interju eller interview (engelsk)
Skrivefeil: intervju, ikke interjuv

i overmorgen, ikke iovermorgen, ioverimorgen eller i overimorgen (om to dager). NB! Bokmålsordbokas oppslagsord ’overimorgen’ skal ikke tolkes dit hen at ordet kan brukes.

istedenfor eller i stedet for, ikke istedetfor

iøynefallende, ikke iøyenfallende eller iøyefallende

 

Gå til skrivefeil som begynner på bokstaven j

 

Tilbake til toppen av siden.