Vanlige skrivefeil ordnet alfabetisk. Klikk på bokstaven:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å

 

i

 • i alle fall eller iallfall, ikke i allfall eller iallefall
 • idet (i samme øyeblikk som, da, mens): «Idet hun tok av seg kjolen, begynte fuglene å synge.»
 • i det hele tatt, ikke ’i det heletatt’. Feilskrivingen «heletatt» er registrert mer enn 60 000 ganger i Google.
 • i fjor, ikke ifjor. Det samme gjelder: i natt, i morgen, i dag, i kveld osv.
 • i forgårs, ikke iforgårs eller forigår
 • ifølge statsministeren (men: han kom i følge med sine foreldre). Ofte settes komma feil når ifølge innleder en setning: «Ifølge Kåre [ikke komma her] må du gre håret.» Men komma når et utsagn etterfølges av ifølge: Jeg måtte gre håret, ifølge dørvakten. Jf. kommareglene (komma foran anførende setning).
 • iglo, ikke igloo
 • i hvert fall, ikke ihvertfall eller i hvertfall
 • i live være i live (leve)
 • i livet du eier ikke skam i livet, sette en plan ut i livet, sette seg mål i livet
 • imidlertid og midlertidig (ikke imidlertidig)
 • immigrant (med to m-er), men emigrant
 • imitere, ikke immitere
 • imot, ikke i mot: ta imot en gave
 • immun, ikke imun; immunterapi, ikke imunterapi; immunologi (læren om immunforsvaret), ikke imunologi osv.
 • Ingerid Vardund, ikke Ingrid Vardund, Ingrid Vardun eller Ingerid Vardun
 • initiativ, ikke iniativ

Skrivefeil: injisering, ikke injesering

 • injisering, ikke injesering. Men -e- i injeksjon
 • innbefatte, ikke innebefatte
 • innfinne seg før kl. 14 (ikke avfinne)
 • innforstått, ikke inneforstått (jeg er innforstått med at kneet må opereres)
 • Internett eller internett kan nå skrive med stor eller liten forbokstav (etter vedtak i Språkrådet 15.9.2015)
 • interessant, ikke intresant, interesant eller andre mulige feilskrivinger. Det feilskrevne ordet 'interesant' er et av de ordene folk søker oftest etter i Bokmålsordboka.
 • intervju, ikke interjuv, interju eller interview (engelsk)
  Skrivefeil: intervju, ikke interjuv
 • i overmorgen, ikke iovermorgen, ioverimorgen eller i overimorgen (om to dager). NB! Bokmålsordbokas oppslagsord ’overimorgen’ skal ikke tolkes dit hen at ordet kan brukes.
 • istedenfor eller i stedet for, ikke istedetfor
 • iøynefallende, ikke iøyenfallende eller iøyefallende

 

Gå til skrivefeil som begynner på bokstaven j

 

Tilbake til toppen av siden.