Vanlige skrivefeil ordnet alfabetisk. Klikk på bokstaven:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å

 

h

 • Habakkuk, ikke Habakukk eller Habakkukk
 • halloween (ikke stor forbokstav!)
 • Hamleys, ikke Hamley's. Stor forretning i London som selger leketøy.
 • Hawaii, ikke Hawai
 • henrette betyr egentlig «avlive (dødsdømt person)». Nå har det i praksis også overtatt betydningen til ordet likvidere, som betyr «rydde av veien, drepe» (likvidere politiske motstander). Bokmålsordboka definerer henrette som ovenfor, men eksempelet motsier vel egentlig definisjonen: «opprørerne ble henrettet uten lov og dom», jf. Ibsens «de har henrettet ham uden lov og dom» (KG).
 • henspille, ikke henspeile (hentyde til)
 • henvendelse, ikke hendvendelse (se en oversikt over de vanligste typer skrivefeil)
 • her, ikke hær (i betydninger «på dette stedet»)
 • herlig, ikke hærlig
 • Hitchcock, ikke Hitchock
 • hittil, ikke hittils
 • hiv, ikke HIV (og aids)
 • hjemlig, ikke hjemmelig (hjemlig og hemmelig har samme opphav.)
 • holocaust har mange sett så ofte på engelsk at de tror det også på norsk skal skrives med stor h, men det skal det altså ikke
 • Holmenkollen, ikke Holmekollen («Holmekollen» gir 18 900 treff i Google)
 • Holten, Kasper. Nå bruker den danske regissøren kun Kasper Holten (og bør derfor ikke lenger omtales som Kasper Bech Holten).
 • Hongkong (ikke Hong Kong); hongkongkineser
 • hovedsakelig, ikke hovedsaklig (men saklig/usaklig). Det feilskrevne ordet 'hovedsaklig' er et av de ordene folk søker oftest etter i Bokmålsordboka.
 • hvem sin og hvis er likestilte, men hvis virker meget gammeldags på de fleste: Hvem sin ku er det som har forvillet seg inn i aulaen? Hvis hatt ligger på gulvet?
 • hvertfall, se i hvert fall. Ordet 'hvertfall' er et av de ordene folk søker oftest etter i Bokmålsordboka.
 • hvis el. viss dersom (men ikke visst)
 • Hviterussland, ikke Hvite-Russland
 • hyaluronsyre, ikke hualuronsyre eller hyalorunsyre
 • Høyesterett (med stor forbokstav når det dreier seg om Høyesterett i Norge, liten forbokstav når det er snakk om andre land)
 • høyttaler/høytaler. Fra og med 2005 er høytaler med én t blitt tillatt i norsk. (Siden så mange ville savne ordet i en oversikt over vanlige stavefeil hvis det ble utelatt, tar vi det med – selv om det ikke er feilskrevet. Det vil nok gå litt tid før tradisjonsbevisste bokmålsbrukere tar en form som i «alle år» har vært en feilskriving, i bruk.
 • høyttravende, ikke høytravende
 • hålke, ikke holke
 • håndverker, ikke håndtverker
 • håve inn, ikke hove inn

 

Gå til skrivefeil som begynner på bokstaven i

 

Tilbake til toppen av siden.