Hvor feil er det mulig å skrive navnet Erling E. Guldbrandsen?

I Korrekturavdelingens serie Hvor feil er det mulig å skrive … har vi kommet til forfatteren Erling E. Guldbrandsen (Brødre).

Erling E. Guldbrandsen: Brødre (cover)

Alle som har drevet litt med kvalitetskontroll, ser at dette navnet inviterer til feilskrivinger. Derfor er det viktig å sjekke; et kjapt søk i Google er alt som skal til. Det tar omtrent ti sekunder.

En av de første artiklene om Brødre sto i Dagbladet nylig. Der skrives forfatterens navn konsekvent feil – absolutt alle steder hvor det nevnes:

 • Erling E. Gulbrandsen
 • Erling G. Gulbrandsen
 • Erling Gulbrandsen

 

Etternavnet er skrevet feil i eksempelet ovenfor; i tillegg mangler initialen i mellomnavnet. Hvor «feil» det er å utelate mellomnavnsinitialen, kan man diskutere til kuene kommer hjem, men for enkelte blir slike initialer nærmest brukt som en merkevarebyggende del av et «kunstnernavn»: Anne B. Ragde, Carl I. Hagen, Einar O. Risa etc. Forfatteren bruker initialen konsekvent, så mitt råd er at man alltid bruker den.

Å skrive G. i stedet for E. er fort gjort. Dette er en typisk smittefeil, som skyldes at man har neste ord i tankene mens man hakker løs på tastaturet. Smitten kan også gå bakover og dukke opp både i samme ord og i nærliggende ord.

Disse eksemplene på smittefeil er hentet fra oversikten over typiske skrivefeil:

 • Politiet opplyser at det ikke ligger noe krininelt bak dødsfallet.
 • radaktør i stedet for redaktør
 • «leve lenge i langet» i stedet for «leve lenge i landet»
 • «striplet strek» i stedet for «stiplet strek» (vanligere er: «stiplet linje»).
 • Jeg skulle ha fulgt meg bedre i tysktimene (fulgt med).
 • Ifølge kvinnen ble hun tvunget til å ble av seg …
 • I Andrés Bjerkes dikt …
 • Enkeltord: skattedradrag, folosofi

 

«Men hvordan skal jeg da huske hvordan navnet skrives?!?» spør du kanskje fortvilet og med tåresprengte øyne. Vel, som sagt, et kjapt Google-søk gir deg alltid løsningen. Hvis du vil forsøke å lære deg skrivemåten, kan du bruke følgende tips:

 • Initialen til mellomnavnet er samme bokstav som forbokstaven i fornavnet. (Her må du klare å huske at ’Erling’ skrives med E og ikke ’Ærling’.)
 • I etternavnet Guldbrandsen skal du stappe inn maksimalt antall d-er.

 

Jeg har lest boka og er meget begeistret (ikke bare på grunn av forfatterens utstrakte bruk av semikolon), men siden jeg er venn av forfatteren, er jeg så til de grader inhabil, ja må nærmest betraktes som utilregnelig.