korrekturavdelingen logo


 

Korrekturavdelingens venner

På vår Facebook-side kan du stille spørsmål og delta i diskusjonen!

 

 

Bokmålsordboka

Nynorskordboka

Moderne dansk ordbok

Cambridge Dictionaries Online

Norsk etymologisk ordbok

 

Liste over forkortelser
Kommaregler
Vanlige skrivefeil
Romertall
Vanlige kommafeil
Leserne spør
Spesialtegn
Egennavn og fellesnavn

Kuriosa

Forskrift om endring i visse forskrifter som følge av forskrift om sporbarhet av svin

 

kommaregler og komma

Kommaregler – de viktigste kommareglene

Kommaregler er viktige, men feil bruk av komma fører heldigvis sjelden til at noen dør (heng ham, ikke vent til jeg kommer / heng ham ikke, vent til jeg kommer). De viktigste kommareglene er imidlertid relativt enkle å forstå. Behersker man reglene nedenfor, er man et godt stykke på vei.

Se også siden med noen av de viktigste kommafeilene.

leddsetning som står først i en helsetning  • og, eller, men, for  •  innskutt leddsetning  • innskutt leddsetning som ikke er nødvendig i helsetningen  • apposisjon  • tiltaleord, svarord og utropsord etc.  • ledd i oppregning  • sa hun, mente han, ifølge statsministeren, påsto Per osv.  • ledd som er trukket ut av setningen og anbrakt forrest eller bakerst  • andre eksempler  • to leddsetninger  • komma foran mens?  • når flere predikater forbindes til ett subjekt  • komma i desimaltall  • ikke komma!  • Hva er forskjellen på "et stort hvitt kjøkken" og "et stort, hvitt kjøkken»?

 

Komma etter leddsetning som står først i en helsetning:

Dersom leddsetningen kommer til sist, skal det ikke være komma:

 

Komma mellom setninger som er bundet sammen med og, eller, for og men

Merk: Alltid tegn foran men, enten komma eller punktum.

 

Komma etter innskutt leddsetning

 

Tilbake til toppen av siden.

Komma framfor leddsetning som ikke er nødvendig for å gi helsetningen full mening.

Komma foran innskutt leddsetning som ikke er nødvendig i helsetningen

 

Komma foran og etter forklarende tillegg (apposisjon)

 

Komma ved tiltaleord, svarord og utropsord og andre (selvstendige) uttrykk

 

Tilbake til toppen av siden.

 

Komma mellom ledd i oppramsing dersom det ikke står noen konjunksjon (men ikke foran «og» og «samt»)

Det skal ikke være komma før «og»! Det samme gjelder for «samt» når dette står foran det siste leddet i en oppramsing.

Merk også opplistinger av ordenstall, som for eksempel i datoer. Her forvirres mange av at et komma følger rett etter et punktum, men slik skal det altså være:

 

Komma foran anførende setninger (sa hun, mente han, ifølge statsministeren, påsto Per osv.)

 

Komma ved ledd som er trukket ut av setningen og anbrakt forrest eller bakerst

 

Komma i slike eksempler:

 

Tilbake til toppen av siden.

 

Kommaet bør sløyfes mellom to leddsetninger (bisetninger) dersom konjunksjonen ikke gjentas

 

Komma foran mens?

Det skal stå komma foran mens i uttrykk for en motsetning.

Det skal normalt ikke være komma foran mens når det betyr «samtidig som».

 

Vanligvis ikke komma når flere predikater står til ett subjekt og disse er forbundet med en konjunksjon

Men når en leddsetning er tilknyttet det første predikatet, settes komma:

Se Skriveregler for mer innfløkte eksempler.

 

komma kommaregler skrivereglerKomma i desimaltall

Det skal brukes komma i desimaltall – ikke punktum.

 

Ikke komma i slike eksempler:

 

Se for øvrig oversikten over de vanligste kommafeilene.

 

Hva er forskjellen på «et stort hvitt kjøkken» og «et stort, hvitt kjøkken»?

«Et stort hvitt kjøkken» er «et hvitt kjøkken som er stort». «Hvitt kjøkken» er overordnet. (Her er også faktorenes orden vesentlig, for det er ikke snakk om «et stort kjøkken som er hvitt».)

«Et stort, hvitt kjøkken» er «et kjøkken som er både stort og hvitt». (Her er faktorenes orden uvesentlig; vi kunne gjerne skrevet «et hvitt, stort kjøkken».)

Liknende eksempler

«Et lite hyggelig selskap» (= et ganske utrivelig selskap) versus «et lite, hyggelig selskap» (= et hyggelig og dessuten lite selskap)

«Et lite gudfryktig samfunn» (= et samfunn som er lite gudfryktig) versus «et lite, gudfryktig samfunn» (= et gudfryktig og dessuten lite samfunn)

 

Hovedkilder: Jan R. Tislevoll, Språkrådet og Finn-Erik Vinjes Skriveregler

 

Tilbake til toppen av siden.

 

Savner du noe på denne siden, kan du skrive til webredaktøren.

Alle skrivereglene på dette nettstedet er, der ikke annet er nevnt, i samsvar med offisiell norsk rettskrivning.

Takk for tips og rettelser fra alle dere trofaste brukere!

Korrekturavdelingen er et hobbyprosjekt. Vi har dessverre ikke anledning til å besvare private henvendelser om språkspørsmål. Språkrådet, derimot, besvarer spørsmål fra publikum. Send spørsmål til sporsmal@sprakradet.no.

Webredaktør: Per-Erik Skramstad
| Korrekturavdelingens blogg
Utviklet av Per-Erik Skramstad / Webkommunikasjon.no

SEO ved Per-Erik Skramstad