korrekturavdelingen logo


 

Korrekturavdelingens venner

På vår Facebook-side kan du stille spørsmål og delta i diskusjonen!

 

 

Bokmålsordboka

Nynorskordboka

Moderne dansk ordbok

Cambridge Dictionaries Online

Norsk etymologisk ordbok

 

Liste over forkortelser
Kommaregler
Vanlige skrivefeil
Romertall
Vanlige kommafeil
Leserne spør
Spesialtegn
Egennavn og fellesnavn

Kuriosa

Forskrift om endring i visse forskrifter som følge av forskrift om sporbarhet av svin

 

Månedens kunde

Overvektsoperasjon.no

Om garpegenitiv: «Kåre sin spade» og «Språkrådet sine nettsider»

Garpegenitiv kalles det når man bruker omskrivning med «sin» for å uttrykke eieforhold («Kåre sin spade» i stedet for «Kåres spade»). I bokmål og riksmål er dette noe man helst unngår, da det bærer preg av løssluppen dagligtale. Det er også en uttrykksmåte som er vanlig blant små barn; enkelte mener derfor at det har et sandkassepreg.

På Vestlandet og i Nord-Norge har garpegenitiv lange tradisjoner i talemålet. Grunnen til at sin-omskrivningen kalles garpegenitiv, er at den antas å stamme fra garpene (de hanseatiske kjøpmennene i Bergen i middelalderen).

Særlig ved eieform av lengre uttrykk, eller når et ord slutter på en s-lyd, føler mange at garpegenitiv er naturlig, kanskje fordi uttalen blir lettere:

Det er imidlertid et faktum at flere og flere ser ut til å finne denne konstruksjonen akseptabel, særlig yngre mennesker. På litt lengre sikt er det derfor sannsynlig at garpegenitiv bli godtatt i skrift. (I nynorsk er det normrett å bruke garpegenitiv, men det anbefales at man varierer språkbruken der bokmål har genitiv.)

Om man skal velge å bruke garpegenitiv eller ei (i skrift, vel å merke), er et spørsmål om man ønsker å støtte seg til tradisjonen eller ikke. Man må også ha i bakhodet at garpegenitiv blir sett ned på av mange. Vil man at en slik uttrykksmåte skal tiltrekke seg uønsket oppmerksomhet hos en del lesere? Ingen tar anstøt av «Kjærstads roman», men «Kjærstad sin roman» får enkelte til å heve øyenbrynene.

 

På Språkrådets nettsider ligger en artikkel av Arne Torp om garpegenitiv.

Du kan lese om bruk av apostrof ved genitiv på Korrekturavdelingens side om apostrof.

 

 

 

Savner du noe på denne siden, kan du skrive til webredaktøren.

Alle skrivereglene på dette nettstedet er, der ikke annet er nevnt, i samsvar med offisiell norsk rettskrivning.

Takk for tips og rettelser fra alle dere trofaste brukere!

Korrekturavdelingen er et hobbyprosjekt. Vi har dessverre ikke anledning til å besvare private henvendelser om språkspørsmål. Språkrådet, derimot, besvarer spørsmål fra publikum. Send spørsmål til sporsmal@sprakradet.no.

Webredaktør: Per-Erik Skramstad
| Korrekturavdelingens blogg
Utviklet av Per-Erik Skramstad / Webkommunikasjon.no

Om bruk av informasjonskapsler (cookies) på Korrekturavdelingen.no

Søkemotoroptimalisering ved Webkommunikasjon.no