korrekturavdelingen logo


 

Korrekturavdelingens venner

På vår Facebook-side kan du stille spørsmål og delta i diskusjonen!

 

 

Bokmålsordboka

Nynorskordboka

Moderne dansk ordbok

Cambridge Dictionaries Online

Norsk etymologisk ordbok

 

Liste over forkortelser
Kommaregler
Vanlige skrivefeil
Romertall
Vanlige kommafeil
Leserne spør
Spesialtegn
Egennavn og fellesnavn

Kuriosa

Forskrift om endring i visse forskrifter som følge av forskrift om sporbarhet av svin

 

Romertall: Om bruk av romertall og hvordan man regner om til arabiske tall

Nedenfor er en oversikt over noen vanlige romertall:

I 1
II 2
III 3
IV 4
V 5
VI 6
VII 7
VIII 8
IX 9
X 10

XI 11
XII 12
XIII 13
XIV 14
XV 15
XVI 16
XVII 17
XVIII 18
XIX 19

XX 20
XXV 25
XXIX 29
XXX 30
XXXV 35
XXXIX 39
XL 40
XLV 45
XLIX 49
L 50
XC 90
C 100
D 500
M 1000
MCC 1200
MDXXXVI 1536
MDCLXVI 1666
MDCCLXXXVIII 1788
MCM 1900
MCMXC 1990
MCMXCVIII 1998
MM 2000

Vanligvis skal det brukes punktum ved ordenstall, men når man bruker romertall ved regentnummer, skal det ikke stå punktum etter:

Bruk Google til å finne romertall

I Google kan du omregne til/fra romertall: Skriv for eksempel:

Eksterne ressurser med mer informasjon om romertall:

Romertall forklares inngående i en artikkel i Wikipedia.

 

For informasjon om romerske datoer, se Paul Lewis’ informasjonsside: http://www.web40571.clarahost.co.uk/roman/calco1.htm eller Wikipedias artikkel om den romerske kalender.

Mer om Googles avanserte funksjoner finner du på Korrekturavdelingens side om effektiv søking i søkemotorene.

 

Savner du noe på denne siden, kan du skrive til webredaktøren.

Alle skrivereglene på dette nettstedet er, der ikke annet er nevnt, i samsvar med offisiell norsk rettskrivning.

Takk for tips og rettelser fra alle dere trofaste brukere!

Korrekturavdelingen er et hobbyprosjekt. Vi har dessverre ikke anledning til å besvare private henvendelser om språkspørsmål. Språkrådet, derimot, besvarer spørsmål fra publikum. Send spørsmål til sporsmal@sprakradet.no.

Webredaktør: Per-Erik Skramstad
| Korrekturavdelingens blogg
Utviklet av Per-Erik Skramstad / Webkommunikasjon.no

Om bruk av informasjonskapsler (cookies) på Korrekturavdelingen.no

Søkemotoroptimalisering ved Webkommunikasjon.no